سونوی داپلر چیست ؟

سونوی داپلر چیست ؟

در سونوگرافی داپلر از امواج صوتی انعکاس یافته برای بررسی چگونگی جریان خون در میان عروق خونی استفاده می شود .این روش به پزشکان در ارزیابی جریان خون در شریان ها و رگ های اصلی کمک می کند .


در نتیجه در بارداری می تواند بسیار کمک کننده باشد تا مشکلاتی مانند لخته شدن خون ، نارسایی جفتی ، خون رسانی بند ناف ، علت رشد نکردن جنین ، انسداد رگ های خونی و یا کاهش سرعت جریان خون در رگ ها بررسی شود.


دکتر سیدی مقدم بارداران بارداران سایت خون رسانی لخته شدن خون جفت بند ناف جنین رگ جریان خون عروق خونی شریان رگ سونوگرافی داپلر سونو داپلر امواج صوتی خون سرعت پزشکی بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/08/09          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

سونوگرافی داپلر

سونوگرافی داپلر

سونوگرافی داپلر در بارداری های با محدودیت رشد جنین انجام می شود که شریان نافی از جهت خونرسانی به جنین بررسی می گردد .دکتر سیدی مقدم سونوگرافی داپلر داپلر اولتراسوند سونوگرافی داپلر خونرسانی شریان خون ناف جنین رشد وزن گیری وزن بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/05/08          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

سونوگرافی داپلر اولتراسوند

سونوگرافی داپلر اولتراسوند

 

با این روش با تغییر مختصر در فرکانس امواج فرا صوتی که برخورد می کند وبر می گردد، اکوی جریان خون را با فرکانس متفاوت و رنگ با طیف های مختلف را روی مانیتور نشان می دهد. 


این تغییرات با کیفیت Bounce off بوجود می آید.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سونوگرافی اولتراسوند پیشرفته بیمارستان صارم داپلر

   تاریخ :       1397/05/13          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم