عوامل موثر در بروز جفت سر راهی

عوامل موثر در بروز جفت سر راهی

 اگر دارای جفتی بزرگ یا غیرمعمولی هستید (مثلاً بارداری چند قلویی).

اگر سابقه زایمان سزارین یا جراحی رحمی داشته‌اید.


اگر سیگاری هستید یا از مواد مخدر استفاده می‌کنید.
اگر سن شما بیش از 35 سال است.
اگر قبلاً بارداری و زایمان های متعددی داشته باشید.

 

دکتر سیدی مقدم بارداران متخصص زنان بارداری سیگاری مخدر زایمان چند قلویی بیماری سزارین جراحی رحم

   تاریخ :       1397/05/14          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

نشانه های جفت سر راهی

نشانه های جفت سر راهی

 

خونریزی ناگهانی ، بدون درد و خون روشن که عموماً نزدیک به سه ماهه ی دوم تا سه ماهه ی سوم نمایان می شود. دکتر سیدی مقدم متخصص زنان رحم جنین بارداران بارداری جفت سرراهی خونریزی خون روشن درد سه ماهه

   تاریخ :       1397/05/14          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

انواع جفت سر راهی

انواع جفت سر راهی

جفت سرراهی کامل : در این حالت، جفت تمامی دهانه رحم را می‌پوشاند.

 


جفت سر راهی نسبی یا جزیی: در این حالت، جفت بخشی از دهانه رحم را بسته است.

جفت سر راهی حاشیه ای:. در این حالت، جفت در کنار و لبه دهانه رحم قرار دارد.


دکتر سیدی مقدم بارداران متخصص زنان بارداری جنین جفت سرراهی رحم دهانه رحم بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/05/14          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

تشخیص جفت سر راهی

تشخیص جفت سر راهی

جفت سرراهی با سونوگرافی جنین در طی معاینه معمولی قبل از تولد و یا سونوگرافی مادر بعد از خونریزی رحم تشخیص داده می شود.


برای تشخیص قطعی جفت سرراهی بایستی سونوگرافی شکم و سونوگرافی از طریق واژن با هم انجام شوند.


دکتر سیدی مقدم بارداران متخصص زنان بارداری جفت سر راهی جفت سونوگرافی واژن شکم رحم مادر

   تاریخ :       1397/05/14          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

جفت سر راهی چیست؟

جفت سر راهی چیست؟

جفت سرراهی زمانی بروز پیدا می کند که جفت به طور کامل و یا قسمتی از دهانه گردن رحم را می بندد.


 گردن رحم در بخش پایینی و انتهای رحم قرار گرفته است و به بالای واژن متصل می شود.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران جفت سرراهی سر راهی رحم واژن دهانه گردن صارم

   تاریخ :       1397/05/13          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم