ناف

ناف

ناف در جنین وسیله رساندن خون (به همراه اکسیژن و مواد غذایی) از جفت در رحم مادر به بدن جنین و تأمین نیازهای وی می‌باشد .


 در این زمان از ناف دو شریان و یک ورید عبور می‌کنند. بقایای بند ناف چند روز پس از تولد نوزاد جدا می‌شود 


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان بارداران ناف تولد نوزاد ورید شریان رحم خون اکسیژن مواد غذایی

   تاریخ :       1397/07/02          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

پیچیدن بند ناف دور گردن جنین

پیچیدن بند ناف دور گردن جنین

پیچیدن بند ناف دور گردن جنین پایه علمی ندارد .

 


برخی معتقدند طاق‌ باز خوابیدن موجب می‌شود بند ناف دور گردن جنین بپیچد و موجب خفگی او شود، در حالی که پیچیدن بند ناف دور گردن جنین پایه علمی ندارد.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران بند ناف ناف جنین خفگی طاق باز خوابیدن گردن علمی

   تاریخ :       1397/05/14          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم