وظایف پرولاکتین

وظایف پرولاکتین

وظیفه اصلی هورمون پرولاکتین تکامل سینه‌ها (پستان) در دوران حاملگی و تحریک تولید شیر توسط سینه‌ها می‌باشد.


 علاوه بر سینه، غدد جنسی (تخمدان و بیضه)، سلولهای لنفاوی و کبد نیز دارای گیرنده هورمون پرولاکتین می‌باشند. 


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت سینه هورمون پرولاکتین لنفاوی غدد جنسی حاملگی تخمدان

   تاریخ :       1397/06/24          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

پرولاکتین

پرولاکتین

پرولاکتین خون مادر پس از زایمان افزایش می‌یابد .دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت پرولاکتین شیردهی زایمان بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/06/24          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

هورمون پرولاکتین

هورمون پرولاکتین

این هورمون تولیدکننده ی شیر که در طول دوران بارداری ۱۰ تا ۲۰ برابر افزایش می‌یابد دارای اثری آرام‌بخش است.


 پرولاکتین بافت پستان را برای شیردهی آماده می‌کند.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران پستان پرولاکتین شیردهی بافت آرام بخش شیر جنین مادر

   تاریخ :       1397/05/24          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

هورمون ریلاکسین

هورمون ریلاکسین

هنگام بارداری، بدن هومورن ریلاکسین (Relaxin) آزاد می کند که اثری آرام بخش و تسکین دهنده دارد.

 


همچنین هنگام زایمان بسیارمفید است. این هورمون باعث شلی و نرمی تاندون ها و لگن می شود و اجازه خروج جنین از رحم و به دنیا آمدن نوزاد را می دهد. همین هورمون باعث نوع راه رفتن خانم های باردار (مدل خاص تلوتلوخوردن) می شود.


دکتر سیدی مقدم بارداران متخصص زنان بارداری هورمون رحم جنین دنیا ریلاکسین لگن زایمان راه رفتن

   تاریخ :       1397/05/24          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

HCG

HCG

هورمون HCG هورمونی است که در دوران بارداری توسط جفت تولید می‌شود و پس از برقراری ارتباط خونی بین مادر و جنین در گردش خون مادر وارد می‌شود و قابل سنجش می‌گردد. دکتر سیدی مقدم متخصص زنان هورمون HCG خون جنین بارداری بارداران بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/05/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم