سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی

سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی

در این سونوگرافی ها نیز از امواج صوتی استفاده می شود ولی در سونوگرافی سه بعدی می توانید تصویری از جنین دریافت کنید .


در سونوگرافی چهار بعدی فیلمی از جنین مشاهده می کنید . با استفاده از این تکنولوژی می توانید حرکات جنین را در لحظه در رحم مشاهده کنید . البته این سونوگرافی بهتر است فقط زمانیکه پزشک تجویز می کند انجام شود .زیرا ممکنست به بافت رحم یا جنین آسیب وارد کند .


دکتر سیدی مقدم سونوگرافی سه بعدی سونوگرافی چهاربعدی سونوگرافی چند بعدی بعد جنین رحم پزشک بافت رحم آسیب تصویر امواج صوتی مادر نوزاد حرکات جنین بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/08/19          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

آیا انجام سونوگرافی سه بعدی ضروری است ؟

آیا انجام سونوگرافی سه بعدی ضروری است ؟

سونوگرافی سه بعدی نه به طور روتین انجام می شود و نه اقدامی ضروری محسوب می شود . کاربرد آن در موارد بررسی آنومالی داخل جمجمه و تصویربرداری از کام و دستگاه اسکلتی می باشد .



دکتر سیدی مقدم آنومالی سونوگرافی سه بعدی سونوگرافی اسکلت جمجمه کام تصویر برداری بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/11/03          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

آیا انجام سونوگرافی چهار بعدی ضروری است ؟

آیا انجام سونوگرافی چهار بعدی ضروری است ؟

این سونوگرافی در مواقع ضروری انجام می شود و به طور روتین انجام نمی شود و بیشترین کاربرد آن در موارد مشاهده دقیق ساختمان قلب است.



دکتر سیدی مقدم بارداران سونوگرافی چهاربعدی سونوگرافی قلب ساختمان جنین بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/11/01          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

سونوگرافی سه بعدی  و چهار بعدی

سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی

سونوگرافی سه بعدی و چهاربعدی مانند سونوگرافی دوبعدی تنها تصاویر سیاه و سفید را نشان نمی دهد .


بلکه همانند تصاویر سه بعدی و چهاربعدی جزییات کامل تر و روشن تری از بدن جنین را نشان می دهد. در این سونوگرافی ها می توان دقت بالاتری در تشخیص ناهنجاری های بزرگ داشت.

 این نوع سونوگرافی از هفته پانزدهم تا بیست و ششم انجام می شود و راه بهتری برای بررسی شرایط جنین به حساب می آید. در چنین سونوهایی همچنین مادر می تواند عکس العمل ها و حرکات فرزندش را واضح تر مشاهده کند.


دکتر سیدی مقدم بارداران متخصص زنان بارداری ژنتیک رحم بعد چهار بعدی سه بعدی سونوگرافی جنین ناهنجاری

   تاریخ :       1397/05/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم