زایمان چیست؟

زایمان چیست؟

زایمان اوج دوران بارداری یک زن است که شامل خارج شدن یک یا چند نوزاد از رحم مادر است. دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران زایمان رحم مادر نوزاد جنین بارداری

   تاریخ :       1397/06/08          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم