تفاوت زایمان طبیعی با زایمان فیزیولوژیک

تفاوت زایمان طبیعی با زایمان فیزیولوژیک

غالبا در روند زایمان طبیعی انواع دخالت های پزشکی و دارویی انجام می گیرد  . 


بخصوص در کشور ما در دو دهه ی اخیر این دخالت ها بی رویه بوده و عوارضی را نیز به دنبال داشته که باعث تخریب جلوه ی زایمان طبیعی در برخی موارد شده است .القای زایمان بصورت روتین برای همه با سرم اکسی توسین ، که همه خانمها با وحشت از آن بعنوان ( سرم فشار ) یاد می کنند ، نمونه ای از این مداخلات است.اگرچه منکر مزیت های این مداخلات نیستیم، اما بهتر است این مداخلات فقط و فقط در مواردی ضروری انجام شوند تا شاهد عوارض ناخواسته نباشیم.


دکتر سیدی مقدم بارداران بارداران سایت زایمان طبیعی زایمان فیزیولوژیک سرم فشار اکسی توسین

   تاریخ :       1398/02/22          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

مزایای زایمان طبیعی

مزایای زایمان طبیعی

- بستری کوتاه مدت‌تر در بیمارستان

 

 


- میزان عفونت پایین‌تر

- بهبود سریع‌تر

- نوزادی که به روش زایمان واژینال متولد می‌شود، خطر ابتلا به مشکلات تنفسی کم‌تری دارد.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان بارداران زایمان طبیعی نوزاد واژینال عفونت تنفس متولد

   تاریخ :       1397/06/08          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

زایمان طبیعی یا واژینال

زایمان طبیعی یا واژینال

در زایمان واژینال نوزاد از کانال زایمانی عبور می‌کند. 


دشوار است که بدانید دقیقا چه زمانی قرار است زایمان انجام شود، اما اکثر زنان تقریبا بین هفته‌های ۳۸ تا ۴۱ بارداری زایمان می‌کنند.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان طبیعی واژِینال بارداران بارداری زایمان کانال بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/06/08          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

زایمان طبیعی

زایمان طبیعی

زایمان طبیعی حدود هفته چهلم بارداری اتفاق می افتد و ممکن است به طور نرمال چند روز زودتر یا چند روز دیرتر انجام شود.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان زایمان طبیعی هفته چهلم بیمارستان صارم مادر جنین

   تاریخ :       1397/07/02          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم