آیا می توان در بارداری مسافرت رفت ؟

آیا می توان در بارداری مسافرت رفت ؟

ترجیحا در طی بارداری مسافرت های غیر ضروری انجام نشود ، ولی در مورادی که بارداری از نوع پرخطر مانند دوقلویی،خونریزی در طی بارداری و یا احتمال زایمان و سایر موارد نباشد، ضرری ندارد.


ولی از هفته 34 بارداری به بعد که احتمال زایمان وجود دارد از سفر باید خودداری کرد.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سفر مسافرت زایمان خونریزی دو قلو زایمان زودرس بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/03/13          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

مسافرت در بارداری

مسافرت در بارداری

بهترین زمان برای مسافرت بین هفته های 14 تا 17 است.


 در 3 ماه دوم بارداری خانم های باردار مشکلات 3 ماه اول حالتهای تهوع ، سرگیجه، خستگی و همچنین خطر سقط جنین را پشت سر گذاشته اند.


دکتر سیدی مقدم بارداران سایت bardaran سفر مسافرت سرگیجه تهوع سقط جنین باردار خستگی هفته

   تاریخ :       1397/06/12          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

سفر با ماشین در بارداری

سفر با ماشین در بارداری

 از سفرهای غیر ضروری در طی بارداری اجتناب کنید

بهتر است خانم های باردار از سفرهای غیر ضروری در طی بارداری اجتناب کنند و در صورت لزوم فقط تا هفته 36 می تواند سفر کند و بعد از آن به دلیل نزدیکی به زمان بارداری خطرناک است.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران کار زایمان سفر هفته بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/06/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

نکات سفر با هواپیما

نکات سفر با هواپیما

توجه به نکات زیر می تواند در هنگام سفر به خانم باردار کمک کند.


·           استفاده از کمربند ایمنی

·           حرکت دادن اندام های تحتانی

·           حرکت دادن حداقل ساعتی یکبار برای جلوگیری از لخته شدن خون در پاها


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران اندام کمربند ایمنی لخته خون پا تحتانی جلوگیری هواپیما

   تاریخ :       1397/06/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

 سفر با هواپیما در بارداری

سفر با هواپیما در بارداری

 از سفرهای غیر ضروری در طی بارداری اجتناب کنید


بهتر است خانم باردار از سفرهای غیر ضروری در طی بارداری اجتناب کند ولی در صورت لزوم تا هفته 36 می تواند پرواز کند.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سفر هواپیما هفته ضروری زایمان

   تاریخ :       1397/06/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم