درباره ما

هدف این سایت ارتقاء سلامت مادران باردار با ارائه اطلاعات علمی توسط پزشکان متخصص در مورد مسائل و نکات ضروری بارداری می باشد. کلیه مطالب مندرج در این سایت بر پایه مراجع معتبر علمی است.
افزایش سلامت مادران با آگاهی دادن . به ما بپیوندید

پزشکان ما

آخرین اخبار

مطالعه بیشتر

حضور خانم دکتر سیدی مقدم در چهاردهمین کنگره بین المللی پریناتالوژی در استانبول ترکیه

حضور خانم دکتر سیدی مقدم در چهاردهمین کنگره بین المللی پریناتالوژی در استانبول ترکیه

<p dir="rtl">حضور در اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی و هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی</p>مطالعه بیشتر

حضور در اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی و هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی

حضور در اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی و هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی