وبلاگ

لیست کلاسیک

7 بهمن, 1401

همانطور که میدانید در بارداری مکانیسم بدن بانوان به دلیل تغییرات هورمونی تغییر میکند. عارضه های متداول در بارداری، مواردی هستند که به دلیل این تغییرات ممکن است پیش بیایند که شدت آن و تعداد آن میتواند در بانوان مختلف، متفاوت باشد. برخی از آنها مواردی هستند که میتوانند به عنوان نشانه های اولیه بارداری نیز به حساب بیایند.


طراحی و پشتیبانی توسط ویکی لوکس