وبلاگ

لیست کلاسیک


برای پیش گیری از بیماری چاقی در بارداری، لازم است که تعریف چاقی، و دلایل افزایش وزن در بارداری را بدانیم تا بتوانیم از بروز این عارضه جلوگیری کنیم. به همین دلیل در این مطلب دلایل افزایش وزن در بارداری مطرح میشود تا آگاهانه بتوانیم از بروز این عارضه پیشگیری کنیم.همانطور که میدانید امروزه چاقی معظلی است که سلامت اشخاص را تهدید میکند. در این میان،چاقی بیش از حد در بارداری از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا علاوه بر سلامت مادر، سلامت جنین را نیز به مخاطره میاندازد.در این مطلب میخواهیم در مورد خطرات چاقی بیش از حد در بارداری بر روی مادر و جنین صحبت کنیم.


طراحی و پشتیبانی توسط ویکی لوکس