وبلاگ

لیست کلاسیک

4 بهمن, 1401

همانطور که میدانید سقط جنین دردناکترین اتفاقی است که یک خانم در طول زمان بارداری خود ممکن است آن را تجربه کند. به همین دلیل بروز این عارضه میتواند تبعاتی به دنبال داشته باشد. این تبعات میتواند جسمی، روحی و روانی باشد. برخی از این عوارض عبارتند از : سقط ناقص پارگی رحم عفونت لگنی تبعات روحی و روانی


fZ9JgNmM.png
29 تیر, 1399

سقط

هنگامی ممکن است شرایطی سبب شوند که بدن زن باردار نسبت به مشکلی واکنش نشان دهد . ممکن است خون ریزی، گرفتنگی عضلات (کرامپ) شکمی و در پایان، ازدست رفتن بارداری رخ دهد. خارج شدن محصول بارداری یعنی بیرون آمدن جنین از درون رحم را که منجر به ختم بارداری گردد، سقط گویند.


طراحی و پشتیبانی توسط ویکی لوکس