وبلاگ

لیست کلاسیک

smVtjnwk.png

میزان و کیفیت خواب

به طور کلی دو جنبه اساسی در خواب از اهمیت برخوردار است:

میزان و کیفیت آن.

بارداری نه تنها میزان ساعاتی که زن به طور طبیعی میخوابد را دستخوش تغییرات اساسی می کند ، بلکه بر کیفیت آن نیز تأثیر می گذارد. همزمان با تغییر فیزیولوژیکی بدن زن باردار، خوابیدن و برخاستن برای او سخت تر از قبل می شود. با این حال توصیه می شود یک زن باردار در طول حاملگی روزانه حداقل ۸ ساعت در بستر بخوابد تا حداقل ۷ ساعت از آن را بتوان خواب مفید به حساب آورد. نداشتن خواب کافی تبعات زیادی برای زن باردار به همراه دارد به طوری که متخصصان زنان و زایمان احساس خستگی مزمن در طول روز، بی قراری و ناآرامی و ناتوانی در برقراری ارتباط مناسب با اطرافیان را از جمله اثرات منفی نداشتن خواب مناسب و باکیفیت در طول بارداری به شمار می آورند.


طراحی و پشتیبانی توسط ویکی لوکس