وبلاگ

لیست کلاسیک

bDylwKFP.png
29 تیر, 1399

انقباضات برکستون هیکس

انقباض های رحم در مرحله نخست بارداری است. به آن دردهای کاذب زایمانی و یا تمرینی برای انقباض زایمانی نیز می گویند . این انقباض ها سبب بازشدن سرویکس نمی گردند و بی خطر به شمار می آیند .


طراحی و پشتیبانی توسط ویکی لوکس