وبلاگ

لیست کلاسیک

kmXCcwWW-1.png
15 مرداد, 1399

غربالگری مرحله اول

زمان انجام غربالگری مرحله اول :از 11 هفته و صفر روز تا 13 هفته و 6 روز .

غربالگری مرحله اول چه چیزی را بررسی میکند:احتمال خطر سندرم داون (تریزومی21) و سندرم پاتو (تریزومی 13) و سندرم ادواردز (تریزومی 18)


طراحی و پشتیبانی توسط ویکی لوکس