وبلاگ

لیست کلاسیک

6gU6Ja8r.png

هفته 28 بارداری

طول فوق سری – نشیمنگاهی حدود 25 سانتی متر و وزن جنین به حدود 1100 گرم می رسد.

پوست نازک جنین قرمز رنگ است و با ورنیکس کازئوزا (پوشش پنیری) پوشیده می شود.در این مرحله ،غشای مردمکی تقریبا از چشمها ناپدید می شود.حرکات ایزوله باز و بسته کردن چشم (چشمک زدن ) در هفته 28 به حداکثر می رسند .در این احتمال بقای عاری از اختلال فیزیکی یا نورولوژیک در نوزادی که از سایر جهات وضعیت طبیعی دارد 90 د رصد است.


طراحی و پشتیبانی توسط ویکی لوکس