وبلاگ

لیست کلاسیک


جفت جنین عضوی است که در بارداری وجود می آید تا تمام مواد لازم بررای رشد جنین از طریق آن به جنین منتقل شود.در واقع مادر و جنین را به یکدیگر مرتبط می کند. جفت مواد مغذی و اکسیژن را بوسیله بند ناف به جنین منتقل می کند و مواد زائد را از جنین می گیرد و تصفیه می کند. جفت  عضوی پنکیکی شکل است در دیواره رحم تشکیل میشود و بعد از تولد از رحم خارج میشود.


طراحی و پشتیبانی توسط ویکی لوکس